न्यूयॉर्क आरबी »ऐतिहासिक परिणाम

न्यूयॉर्क आरबी »ऐतिहासिक परिणामन्यूयॉर्क आरबी सीजन 2020/2021 22 माचिस
न्यूयॉर्क आरबी सीजन 2019/2020 20 माचिस
न्यूयॉर्क आरबी सीजन 2018/2019 46 माचिस
न्यूयॉर्क आरबी सीजन 2017/2018 51 माचिस
न्यूयॉर्क आरबी सीजन 2016/2017 44 माचिस
न्यूयॉर्क आरबी सीजन 2015/2016 43 माचिस
न्यूयॉर्क आरबी सीजन 2014/2015 44 माचिस
न्यूयॉर्क आरबी सीजन 2013/2014 35 माचिस
न्यूयॉर्क आरबी सीजन 2012/2013 38 माचिस
न्यूयॉर्क आरबी सीजन 2011/2012 36 माचिस
न्यूयॉर्क आरबी सीजन 2010/2011 36 माचिस
न्यूयॉर्क आरबी सीज़न 2009/2010 27 माचिस
न्यूयॉर्क आरबी सीज़न 2008-2009 38 माचिस
न्यूयॉर्क आरबी सीज़न 2007/2008 34 माचिस
न्यूयॉर्क आरबी सत्र 2006/2007 33 माचिस
न्यूयॉर्क आरबी सीजन 2005/2006 33 माचिस
मेट्रोस्टार सीजन 2004/2005 33 माचिस
मेट्रोस्टार सीज़न 2003/2004 33 माचिस
मेट्रोस्टार सीज़न 2002/2003 26 माचिस
मेट्रोस्टार सीजन 2001/2002 34 माचिस
मेट्रोस्टार सीजन 2000/2001 35 माचिस
मेट्रोस्टार सीजन 1999/2000 34 माचिस
मेट्रोस्टार सीजन 1998/1999 33 माचिस
मेट्रोस्टार सीजन 1997/1998 33 माचिस
मेट्रोस्टार सीजन 1996/1997 35 माचिस
मेट्रोस्टार सीज़न 1995/1996 15 माचिस