संयुक्त राज्य अमेरिका »ऐतिहासिक दस्तों

संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय टीम »ऐतिहासिक दस्तेउपयोग विश्व कप 1930 उरुग्वे 19 खिलाड़ी / कोच
उपयोग विश्व कप 1934 इटली 20 खिलाड़ी / कोच
उपयोग विश्व कप 1950 ब्राजील 18 खिलाड़ी / कोच
उपयोग विश्व कप 1990 इटली 23 खिलाड़ी / कोच
उपयोग विश्व कप 1994 यू.एस.ए. 24 खिलाड़ी / कोच
उपयोग विश्व कप 1998 फ्रांस 25 खिलाड़ी / कोच
उपयोग विश्व कप 2002 जापान / दक्षिण कोरिया 28 खिलाड़ी / कोच
उपयोग विश्व कप 2006 जर्मनी 28 खिलाड़ी / कोच
उपयोग विश्व कप 2010 दक्षिण अफ्रीका 28 खिलाड़ी / कोच
उपयोग विश्व कप 2014 ब्राजील 27 खिलाड़ी / कोच
उपयोग WC क्वालिफायर CONCACAF 1934 11 खिलाड़ी / कोच
उपयोग WC क्वालिफायर CONCACAF 1949 12 खिलाड़ी / कोच
उपयोग WC क्वालिफायर CONCACAF 1953/1954 20 खिलाड़ी / कोच
उपयोग WC क्वालिफायर CONCACAF 1957 25 खिलाड़ी / कोच
उपयोग WC क्वालिफायर CONCACAF 1960/1961 13 खिलाड़ी / कोच
उपयोग WC क्वालिफायर CONCACAF 1965 16 खिलाड़ी / कोच
उपयोग WC क्वालिफायर CONCACAF 1968/1969 23 खिलाड़ी / कोच
उपयोग WC क्वालिफायर CONCACAF 1996/1997 35 खिलाड़ी / कोच
उपयोग WC क्वालिफायर CONCACAF 2000/2001 39 खिलाड़ी / कोच
उपयोग WC क्वालिफायर CONCACAF 2004/2005 54 खिलाड़ी / कोच
उपयोग WC क्वालिफायर CONCACAF 2008-2009 48 खिलाड़ी / कोच
उपयोग WC क्वालिफायर CONCACAF 2011-2013 50 खिलाड़ी / कोच
उपयोग WC क्वालिफायर CONCACAF 2015-2017 59 खिलाड़ी / कोच
उपयोग ओलंपिक खेल 1924 13 खिलाड़ी / कोच
उपयोग ओलंपिक खेल 1928 12 खिलाड़ी / कोच
उपयोग ओलंपिक खेल 1936 12 खिलाड़ी / कोच
उपयोग ओलंपिक खेल 1948 12 खिलाड़ी / कोच
उपयोग फ्रेंडली 1916 12 खिलाड़ी / कोच
उपयोग फ्रेंडली 1924 13 खिलाड़ी / कोच
उपयोग फ्रेंडली 1925 19 खिलाड़ी / कोच
उपयोग फ्रेंडली 1926 11 खिलाड़ी / कोच
उपयोग फ्रेंडली 1928 11 खिलाड़ी / कोच
उपयोग फ्रेंडली 1930 11 खिलाड़ी / कोच
उपयोग फ्रेंडली 1937 14 खिलाड़ी / कोच
उपयोग फ्रेंडली 1947 12 खिलाड़ी / कोच
उपयोग फ्रेंडली 1948 13 खिलाड़ी / कोच
उपयोग फ्रेंडली 1949 12 खिलाड़ी / कोच
उपयोग फ्रेंडली 1952 11 खिलाड़ी / कोच
उपयोग फ्रेंडली 1953 12 खिलाड़ी / कोच
उपयोग फ्रेंडली 1955 11 खिलाड़ी / कोच
उपयोग फ्रेंडली 1959 12 खिलाड़ी / कोच
उपयोग फ्रेंडली 1961 13 खिलाड़ी / कोच
उपयोग फ्रेंडली 1964 11 खिलाड़ी / कोच
उपयोग फ्रेंडली 1968 23 खिलाड़ी / कोच
उपयोग फ्रेंडली 1973 59 खिलाड़ी / कोच
उपयोग मैत्री 1974 15 खिलाड़ी / कोच
उपयोग फ्रेंडली 1975 36 खिलाड़ी / कोच
उपयोग फ्रेंडली 1976 17 खिलाड़ी / कोच
उपयोग दोस्तो 1977 23 खिलाड़ी / कोच
उपयोग दोस्तो 1978 18 खिलाड़ी / कोच
उपयोग दोस्तो 1979 30 खिलाड़ी / कोच
उपयोग दोस्तो 1980 17 खिलाड़ी / कोच
उपयोग दोस्तियां 1982 14 खिलाड़ी / कोच
उपयोग दोस्तो 1983 14 खिलाड़ी / कोच
उपयोग दोस्तो 1984 38 खिलाड़ी / कोच
उपयोग दोस्तो 1985 27 खिलाड़ी / कोच
उपयोग फ्रेंडली 1986 15 खिलाड़ी / कोच
उपयोग दोस्तो 1987 17 खिलाड़ी / कोच
उपयोग मैत्री 1988 52 खिलाड़ी / कोच
उपयोग फ्रेंडली 1989 22 खिलाड़ी / कोच
उपयोग फ्रेंडली 1990 38 खिलाड़ी / कोच
उपयोग दोस्तो 1991 39 खिलाड़ी / कोच
उपयोग दोस्तो 1992 46 खिलाड़ी / कोच
उपयोग दोस्तो 1993 45 खिलाड़ी / कोच
उपयोग फ्रेंडली 1994 43 खिलाड़ी / कोच
उपयोग फ्रेंडली 1995 36 खिलाड़ी / कोच
उपयोग फ्रेंडली 1996 38 खिलाड़ी / कोच
उपयोग दोस्तो 1997 41 खिलाड़ी / कोच
उपयोग दोस्तो 1998 41 खिलाड़ी / कोच
उपयोग फ्रेंडली 1999 44 खिलाड़ी / कोच
उपयोग दोस्ती 2000 45 खिलाड़ी / कोच
उपयोग दोस्तो 2001 42 खिलाड़ी / कोच
उपयोग फ्रेंडली 2002 47 खिलाड़ी / कोच
उपयोग फ्रेंडली 2003 45 खिलाड़ी / कोच
उपयोग फ्रेंडली 2004 43 खिलाड़ी / कोच
उपयोग फ्रेंडली 2005 42 खिलाड़ी / कोच
उपयोग 2006 की दोस्त 50 खिलाड़ी / कोच
उपयोग दोस्तो 2007 58 खिलाड़ी / कोच
उपयोग दोस्तियां 2008 43 खिलाड़ी / कोच
उपयोग फ्रेंडली 2009 38 खिलाड़ी / कोच
उपयोग फ्रेंडली 2010 61 खिलाड़ी / कोच
उपयोग दोस्तो 2011 56 खिलाड़ी / कोच
उपयोग दोस्तो 2012 51 खिलाड़ी / कोच
उपयोग 2013 की मित्रता 57 खिलाड़ी / कोच
उपयोग 2014 की फ्रेंडली 62 खिलाड़ी / कोच
उपयोग दोस्तो 2015 54 खिलाड़ी / कोच
उपयोग दोस्तो 2016 61 खिलाड़ी / कोच
उपयोग दोस्तो 2017 61 खिलाड़ी / कोच
उपयोग दोस्तो 2018 74 खिलाड़ी / कोच
उपयोग दोस्तो 2019 48 खिलाड़ी / कोच
उपयोग दोस्तो 2020 57 खिलाड़ी / कोच
उपयोग दोस्तो 2021 26 खिलाड़ी / कोच
उपयोग कन्फेडरेशन कप 1992 सऊदी अरब 20 खिलाड़ी / कोच
उपयोग कॉन्फेडरेशन कप 1999 मेक्सिको 21 खिलाड़ी / कोच
उपयोग कॉन्फेडरेशन कप 2003 फ्रांस 26 खिलाड़ी / कोच
उपयोग कॉन्फेडरेशन कप 2009 दक्षिण अफ्रीका 26 खिलाड़ी / कोच
उपयोग CONCACAF कॉन्फेड कप प्लेऑफ 2015 25 खिलाड़ी / कोच
उपयोग कोपा अमेरिका 1993 इक्वाडोर 23 खिलाड़ी / कोच
उपयोग अमेरिका का कप 1995 उरुग्वे 23 खिलाड़ी / कोच
उपयोग अमेरिका का कप 2007 वेनेजुएला 25 खिलाड़ी / कोच
उपयोग अमेरिका का कप 2016 यूएसए 27 खिलाड़ी / कोच
उपयोग गोल्ड कप 1991 यूएसए 18 खिलाड़ी / कोच
उपयोग गोल्ड कप 1993 यूएसए / मैक्सिको 17 खिलाड़ी / कोच
उपयोग गोल्ड कप 1996 यूएसए 21 खिलाड़ी / कोच
उपयोग गोल्ड कप 1998 यूएसए 20 खिलाड़ी / कोच
उपयोग गोल्ड कप 2000 यूएसए 19 खिलाड़ी / कोच
उपयोग गोल्ड कप 2002 यूएसए 23 खिलाड़ी / कोच
उपयोग गोल्ड कप 2003 यूएसए / मैक्सिको 20 खिलाड़ी / कोच
उपयोग गोल्ड कप 2005 यूएसए 26 खिलाड़ी / कोच
उपयोग गोल्ड कप 2007 यूएसए 26 खिलाड़ी / कोच
उपयोग गोल्ड कप 2009 यूएसए 33 खिलाड़ी / कोच
उपयोग गोल्ड कप 2011 यूएसए 29 खिलाड़ी / कोच
उपयोग गोल्ड कप 2013 यूएसए 33 खिलाड़ी / कोच
उपयोग गोल्ड कप 2015 यूएसए 30 खिलाड़ी / कोच
उपयोग गोल्ड कप 2017 यूएसए 34 खिलाड़ी / कोच
उपयोग गोल्ड कप 2019 24 खिलाड़ी / कोच
उपयोग CONCACAF Nations League A 2019/2020 32 खिलाड़ी / कोच
उपयोग CONCACAF चैम्पियनशिप 1985 20 खिलाड़ी / कोच
उपयोग CONCACAF चैम्पियनशिप 1989 25 खिलाड़ी / कोच
उपयोग CONCACAF चैम्पियनशिप योग्यता 1969 15 खिलाड़ी / कोच
उपयोग CONCACAF चैम्पियनशिप योग्यता 1972 21 खिलाड़ी / कोच
उपयोग CONCACAF चैम्पियनशिप योग्यता 1976 19 खिलाड़ी / कोच
उपयोग CONCACAF चैम्पियनशिप योग्यता 1980 18 खिलाड़ी / कोच
उपयोग CONCACAF चैम्पियनशिप योग्यता 1984 17 खिलाड़ी / कोच
उपयोग CONCACAF चैम्पियनशिप योग्यता 1988 16 खिलाड़ी / कोच